Algemene Voorwaarden

Alle door UPfest, danwel door derden, gedane aanbiedingen, (programma-) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. UPfest aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door ons en door derden aan de bezoeker gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor fouten gemaakt bij de (voor-) verkoop van plaatsbewijzen door derden, daaronder begrepen de zogenaamde voorverkoopadressen.

Indien dit hem/haar wordt verzocht, is de bezoeker te allen tijde verplicht zijn toegangsbewijs voor specifieke programmering aan als zodanig kenbare functionarissen van UPfest te tonen. Het toegangsbewijs dient in ieder geval te worden getoond bij betreden van het programmaonderdeel.

De bezoeker stemt in dat de film/foto’s die gemaakt worden, voor promotionele en commerciële doeleinden gebruikt mogen worden, zonder dat hier rechten aan ontleend kunnen worden.

Gekochte toegangsbewijzen worden niet teruggenomen. Het is dus niet mogelijk om geld terug te krijgen voor een toegangsbewijs als een bezoeker niet meer aanwezig kan zijn. Het staat iedere bezoeker vrij om gekochte toegangsbewijzen door te verkopen.

Slechts als van de zijde van UPfest het evenement wordt afgelast heeft de bezoeker recht op restitutie van het gehele aankoopbedrag. UPfest behoudt het recht om het evenement uiterlijk op aanvangstijd af te gelasten.

Datum: november 2022