Privacybeleid

Persoonsgegevens

UPfest verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam, om contact op te kunnen nemen;
  • E-mailadres, om contact op te kunnen nemen;
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige gegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@upfest.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we deze gegevens nodig hebben

UPfest verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Afhandeling betaling van tickets
  • Contact indien dit nodig is
  • Informeren over wijzigingen van diensten en producten, bijvoorbeeld het wijzigen van tickets

Gegevens bewaren

UPfest zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze maximale bewaartermijn is: 2 jaar.

Delen met anderen

UPfest deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. UPfest blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De bedrijven met wie wij gegevens geheel of gedeeltelijk delen zijn:

  • WeTicket, voor de ticketverkoop
  • Mailchimp, voor het versturen van nieuwsbrieven en informatieve mails
  • Kobalt, voor de website
  • Google, voor het gebruik van Gmail en Drive

Websitebezoek

UPfest gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. UPfest gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. We anonimiseren deze gegevens vóórdat ze verwerkt worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@upfest.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. UPfest zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

UPfest neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@upfest.nl.

Als het dan toch misgaat

Het is wettelijk geregeld dat we snel en adequaat moeten handelen als er dan toch iets misgaat. Uiteraard word je direct op de hoogte gesteld als jouw privacy niet langer kan worden gewaarborgd.

Bij vragen: mailadres: info@upfest.nl